สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสวัสดิการและสังคมพร้อมทั้งพนักงาน ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน ม.1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน พร้อมทั้งตั้งจุด ตรวจวัดไข้ ก่อนที่จะเข้ารับเบี้ยยังชีพ  
เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพนักงานเทศบาล อสม. ได้จัดทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคโควิค-19 ฉีดพ่นฝอยละอองในชุมชนและแจกน้ำยาฆ่าเชื้อบรรจุขวดเพื่อให้ประชาชนใช้ประจำหลังคาเรือน
ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสวัสดิการและสังคมพร้อมทั้งพนักงาน ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน ม.1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน พร้อมทั้งตั้งจุด ตรวจวัดไข้ ก่อนที่จะเข้ารับเบี้ยยังชีพ  
      เทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขาชะเมา อปพร. อสม. และพนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้จัดตั้งจุดตรวจ / จุดคัดกรอง เพื่อตรวจอุณหภูมิวัดไข้และตรวจการใส่หน้ากากอนามัยแก่ผู้สัญจรไปมา เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ด่านตรวจจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 เทศบาลตำบลชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
โครงการสนับสนุนกิจกรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชำฆ้อ ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563
     ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ เวลา 08.00 น. นำโดยนายสมพงษ์ คล้ายคลึง รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในเวลา 18.00 น เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชำฆ้อ ประจำปีงบประมาณ 2564
       เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 บริษัทอีสท์วอเตอร์  ได้จัดทำโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563(อบรมแม่บ้าน) โดยการอบรมจัดทำหมูส้ม เพื่อสร้างอาชีพให้กับแม่บ้านในตำบลชำฆ้อ
      ในวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยนายสมชัย ทรงวศิน นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลชำฆ้อได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชนและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง จิตสำนึก การพึ่งตนเอง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.235.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 612,527

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1819 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.