สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554  เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538  ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ครั้งแรกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ ใช้สถานที่ศาลาประชาธิปไตย ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกชำฆ้อ หมู่ที่ 3  เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณหมู่ที่  2 ตำบลชำฆ้อ  เนื้อที่  4 ไร่  3 งาน  59 ตารางวา และได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2540  โดยงบพัฒนาจังหวัดในวงเงิน 400,000 บาท และโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2543 และได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ที่ทำการใหม่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

                   1)  ที่ตั้ง

                                สำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เลขที่ 209/1 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง-ชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ                           อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

                   2)  เนื้อที่

                  เทศบาลตำบลชำฆ้อ มีพื้นที่โดยประมาณ 65,577  ไร่ หรือ โดยประมาณ  104.92 ตารางกิโลเมตร

                   3)  แผนที่ตั้งและอาณาเขตตำบล

                                สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลชำฆ้อจะเป็นที่ราบเชิงเขา มีต้นน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน คือคลองโพล้ พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และบางส่วนมีเอกสารสิทธิ ดังนี้

                ทิศเหนือ                - มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลเขาน้อย  

                ทิศใต้                      - มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลบ้านนา อำเภอแกลง

                ทิศตะวันออก       - มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลห้วยทับมอญและตำบลน้ำเป็น

                ทิศตะวันตก          - มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลกระแสบน อำเภอแกลง

                ระยะห่างจากอำเภอเขาชะเมา          ประมาณ                 7           กิโลเมตร

                ระยะห่างจากจังหวัดระยอง              ประมาณ               90           กิโลเมตร

                4)  ลักษณะภูมิประเทศ

                                ตำบลชำฆ้อมีพื้นที่เป็นที่ดอน มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง เหมาะแก่การเพาะปลูก มีไม่แม่น้ำไหลผ่านตำบลชำฆ้อ สภาพลำคลองโพล้ในฤดูแล้งน้ำในลำคลองจะแห้งขอด

                5)  สภาพภูมิอากาศ    มี 3 ฤดู   คือ

ฤดูฝน                                        จากเดือนพฤษภาคม       ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว                        จากเดือนพฤศจิกายน                 ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน                           จากเดือนกุมภาพันธ์                  ถึงเดือนเมษายน

 

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.227.235.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 612,522

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1819 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.